Michał Zientek 

JESTEM NA:

grafik@zientekmichal.pl
+48 692 375 130

Polska nauka w artykułach dziennikarzy serwisu
polishscience.pl. Publikacja zbiorcza w 9 językach.